USB wireless เมาส์รูปเพนกวิน

USB-Wireless-Penguin-Mouse-_1

วันอาทิตย์ เอาแต่ของน่ารักๆ เบาๆ มาลงดีกว่า ให้สมกับเป็นวันพักผ่อนหน่อย


USB wireless เมาส์รูปเพนกวินครับ USB 2.0 รองรับ Windows 98/2000/Me/XP
เมาส์ขนาด 95 * 83 * 35 มม. หนัก 60 กรัม

ตัวรับสัญญาณขนาด 85 * 35 * 19 มม. หนัก 20กรัม

ค่าตัวอยู่ที่ 21 เหรียญครับ  คิดเป็นเงินไทยประมาณ 690 บาท

USB-Wireless-Penguin-Mouse-_2

ที่มา geeky-gadgets.com

  • Tarn Outlaw

    ต้องการเมาส์เพนกวิน สั่งซื้อได้ป่าวคะ