ปรับแต่งโปรแกรมที่ใช้บ่อยๆให้เร็วขึ้น

มาปรับแต่งโปรแกรมที่ใช้บ่อยๆให้เร็วขึ้นหากโปรแกรมที่เราใช้ช้ามากก็มาปรับเปลี่ยนมันหน่อยละกันครับ

12

1.เริ่มแรกให้เรากดปุ่ม Ctrl+Alt+Delete แถบ Windows task Manager ก็จะขึ้นมา
2.เลือกแถบ Processes แล้วทำการเลือกโปรแกรมที่ต้องการปรับแต่งกันได้เลยครับ
3.คลิกขวาตรงที่ดปรแกรมที่เราต้องการ แล้วเลือกไปที่ Set Priority ให้ปรับความเร็วตามต้องการที่โปรแกรมของผมตอนแรกจะเป็น Nomal ตอนหลังผมปรับเป็น High ครับ
4.หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างการยืนยันให้ตอบ Yes จบครับ