ย้าย comment อยู่ทางซ้าย

<style type=’text/css’>
table {direction:rtl;}
table table table {direction:ltr;}
</style>