ทำตัวอักษรคอมเม้นให้ห่างกัน

<style type=’text/css’>
.comment-picture {height:100px !important;}
.comment-picture:hover img {height:100% !important; width: 100px !important; height: 100px !important; overflow-y:auto;}
</style>