เอารูปเพื่อนที่มาเม้นอยู่ตรงกลาง

<style type=’text/css’>
.comment-picture {MARGIN-TOP: 6em; LEFT: 16em;POSITION: relative;}
</style>