ระวัง! หากคุณ คือ คนที่ยึดน๊อตเมนบอร์ดไม่ครบ

ใครที่คิดว่าเราควรที่จะยึดน๊อตเมนบอร์ดแค่เอาแบบพ่ออยุ่แล้วละก็ ระวังเอาใว้เลยครับ โดยเฉพราะบริเวณที่เราติดฮิตซิ้งขนาดใหญ่ โดยเฉพราะบริเวณ CPU ยิ่งสำคัญครับ อาจทำให้เมนบอร์ดโก่งตัวผิดรูปผิดร่างได้ เราควรยึดน๊อตให้หมดครับ มันจะดีที่สุด