ฺฺBlind Search โหวต

bs

ฺฺBlind Search พุดกันง่ายเลยครับมันก็ คือ เสิร์ชเอ็นจิ้นตัวหนึ่ง แต่ว่าเราจะสามารถเห็นผลการค้นหาได้ทั้ง 3 เสิร์ชเอ็นจิ้นเลยครับนั้นก็ คือ Google, Yahoo และ Bing แล้วทำการให้คะแนนโหวต เสิร์ชเอ็นจิ้นที่เราชื่นชอบหรือพูดง่ายๆก็ คือ เครื่องมือค้นหาที่ใช้ทดสอบความพึงพอใจในผลลัพธ์ของเสิร์ชเอ็นจิ้น ที่เราชื่นชอบนั้นเองชอบของใครค่ายไหนโหวตกันได้นะ แต่ที่แน่ๆใช้ค้นหาเห็นซะ 3 เสิร์ชเอ็นจิ้นน่าจะเป็นผลดีในการที่เราใช้หาข้อมูล