Win7 ท่องเว็บ เร็วกว่า Vista ช้ากว่า XP

gg

นี่คือผลจากการทดสอบของเว็บไซต์  BetaNews ว่า Windows ตัวไหนท่องเว็บได้เร็วกว่ากันผล ปรากฏว่า Windows 7 จะสามารถท่องเว็บได้เร็วกว่า Windows Vista ประมาณ 17% ในขณะที่ประสบการณ์ในการท่องเว็บบน XP จะเร็วกว่าบน Vista ถึง 29% ซึ่ง XP เร็วกว่าของ Windows 7 ถึง 13%  สรุป คือ เจ้าแห่งความเร็วยังเป็นพี่วิน XP อยู่ แต่อย่าเพิ่งมาสรุปอะไรกันตอนนี้เพราะ Windows7 ยังจะมีฟังก์ชั่นใหม่ๆที่อาจพัฒนาขึ้นในอนาคตนี้นอกจากนี้แล้ว เขายังทดสอบพบอีกว่า บราวเซอร์ Chrome เป็นแชมป์ความเร็วที่ไม่ขึ้นกับว่าจะใช้ระบบปฏิบัติการใดก็ตาม