เมาส์เลเซอร์ไร้สาย ไม่ต้องใช้แผ่นรอง

pp

บริษัท Logitechได้เปิดตัวเมาส์รุ่นใหม่ 2 ตัวด้วยกัน โดยจุดเด่นของมันคือ “ไม่ต้องการแผ่นรองเมาส์” นั่นเอง สำหรับเทคโนโลยีที่ใช้นี้ คือ dark field microscopy ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเมาส์ประเภทนี้จะสามารถจับสภาพผิวที่ขรุขระได้ดีมากกว่าผิวที่เรียบเนียนแต่เทคโนโลยีนี้สามารถใช้งานแม้กระทั่งผิวกระจกได้ดี ซึ่งเซนเซอร์จะมองเห็นพื้นผิวที่สะอาดของกระจกใส เป็นเหมือนพื้นสีดำมึดกับจุดสว่าง(ของอนุภาคที่มันตรวจจับได้) โดยจะวัดการเคลื่อนที่ของจุด(ที่ใช้ในการอ้างอิงตำแหน่ง) เพื่อใช้ติดตามการเคลื่อนที่ของเมาส์ สำหรับราคา Performance Mouse MX จะอยูที่ประมาณ 3,600 บาท และ Anywhere Mouse MX รุ่นสะดวกพกราคาประมาณ 2,900 บาท ทั้งสองรุ่นนี้ซื้อเมาส์ปกติได้อีก 1 อัน 200 บาท ที่รองเมาส์อีก 30 บาท เงินที่เหลือพาแฟนเที่ยว ซื้อตุ๊กตาให้กิ๊ก ก็ยังเหลือใช้อยู่ดี

YouTube Preview Image