ลูกพ่อขุน The Color Sorting Robot Arm

YouTube Preview Image

ผลงานของลูกพ่อขุนครับ ลองดูฝีมือของเด็กไทยกันบ้างครับ งบประมาณแค่ 2,000 บาทเองครับ