Heater Meals สุกได้ไม่ใช้ไฟฟ้า

ll

ทำไมมันร้อนได้ล่ะ?? นี่คือ เทคโนโลยีกองทัพของสหรัฐใช้เทคโนโลยีนี้มานานหลายสิบปีแล้วและแล้วมันก็ได้ทำเป็นสินค้า โดยเราสามารถอุ่นอาหารได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงเอาหารใส่เอาน้ำที่ให้มาใส่ ส่วนความลับที่ทำให้ถุงร้อนนั้นเหรอนี่เลย Mg (แมกนีเซียมฉาบอยู่ภายในซอง)+2H2O (น้ำที่เติมลงไป) -> Mg(OH)2 + H2 + Heat (ความร้อนประมาณ 140 องศาเซลเซียส)

YouTube Preview Image