ระวัง!!! มือถือ แผ่คลื่นแรง

jui

ผลการศึกษาวิจัยล่าสุดระบุว่า ผู้ใช้มือถือนานกว่า 10 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อการเป็นเนื้องอกในสมอง และมะเร็งต่อมน้ำลาย แต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้น เนื่องจากองค์การอาหาร และยาในสหรัฐฯ เปิดเผยว่า มันยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่า การใช้มือถือส่งผลลบต่อสุขภาพของผู้ใช้Environmental Working Group (EWG) เชื่อว่า การใช้มือถือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มฯ กล่าวว่า “พวกเรา (EWG) ก็ยังคงใช้มือถืออยู่เหมือนกัน แต่เรามีความเชื่อว่า กว่าที่นักวิทยาศาสตร์จะได้ข้อสรุปเรื่องความเสี่ยงจากรังสีที่แผ่ออกมาจาก มือถือ มันน่าจะเป็นเรื่องที่ฉลาดกว่าหากผู้บริโภคเลือกซื้อมือถือที่แผ่รังสีออกมา ต่ำที่สุด” ทางกลุ่มยังได้เสนอแนะว่า องค์การอาหารและยาของสหรัฐควรจะกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตมือถือติดฉลากระบุ อัตราการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ที่ตัวผลิตภัณฑ์ด้วย เพื่อว่า ผู้บริโภคจะสามารถทราบตัวเลขดังกล่าว ณ.จุดขายได้ทันที

gty

แม้ทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้น แต่ทาง EWG ได้จัดทำคำแนะนำออนไลน์สำหรับ การแผ่คลื่นแม่เหล็กฯของมือถือที่ครอบคลุมกว่า 1,000 รุ่นที่วางตลาดในปัจจุบัน สำหรับมือถือ 10 รุ่นที่แผ่คลื่นออกมาน้อยที่สุดมีดังนี้

  1. Samsung Impression
  2. Motorola RAZR V8
  3. Samsung SGH-t229
  4. Samsung Rugby (SGH-a837)
  5. Samsung Propel Pro (SGH-i627)
  6. Samsung Gravity (SGH-t459)
  7. T-Mobile Sidekick
  8. LG Xenon (GR500)
  9. Motorola Karma QA1
  10. Sanyo Katana II

คุณสามารถตรวจสอบความแรงของคลื่นที่แผ่ออกมาจากมือถือที่ใช้ได้จากเว็บไซต์ของทาง EWG นะครับ

เครดิต arip.co.th