แก็ดเจ็ตใหม่สำหรับการสื่อสารของ”โนเกีย” แว่น หูฟังและกำไล???

drt

สำหรับคอนเซปต์ของแก็ดเจ็ตแห่งอนาคตทีกลั่นจากมันสมองของศูนย์วิจัยโนเกีย (Nokia Research Center) ที่ได้นำออกมาเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้น จะแสดงให้เห็นรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ทีผู้ใช้จะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยจะอยู่ในรูปอขงแก็ดเจ็ตที่สามารถติดตัวผู้ใช้ได้ตลอดเวลา ซึ่งได้แก่ Gaze-Tracking eye แว่นตาที่สามารถใช้การเพ่งมอง เพื่อสืบค้น และเลือกข้อมูลที่สนใจได้ หูฟังไร้สายระบบเสียง 3D และกำไลข้อมือไฮเทคฯ (Haptic wrist device) ที่รับรู้การสัมผัส เพื่อใช้ในการเลือกคอนเท็นต์ที่ต้องการ

kol

เพียงแค่มีแก็ดเจ็ต 3 ชิ้นนี้ คุณก็สามารถสื่อสารกับใครก็ได้ในโลกใบนี้ ตลอดจนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สนใจได้ตลอดเวลาแล้ว เล่าให้ฟังอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพการทำงานของอุปกรณ์ทั้งสามอย่างชัดเจน ผมว่า ลองดูคลิปที่ทำออกมาดีกว่า รับรองว่า คุณต้องชอบอย่างแน่นอน

YouTube Preview Image

เครดิต ARIP