Photoshop ลงบน iPhone แล้วจร้า

photoshop-for-iphone-4

มาแล้วครับ โฟโต้ชอป (Photoshop) เวอร์ชันที่ทำงานบนไอโฟน (iPhone) ของแอปเปิล (Apple) ให้ได้ออกมาใช้กันเรียบร้อยแล้ว สำหรับแอพพลิเคชันบนเว็บไซต์ Photoshop.com ของทางอะโดบี้ไปดาวน์โหลดกันโลดได้จาก Apple App Store โดยตัวโปรแกรมจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการ ตกแต่งแก้ไขภาพถ่ายบนไอโฟน ทั้งนี้ฟังก์ชันที่มีให้ก็เช่นพวกฟิลเตอร์ (filter) ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้แอพฯตัวนี้สามารถอัพโหลดภาพถ่ายจากไอโฟนเข้าไปเก็บบน Photoshop.com ได้ทันทีด้วยพื้นที่สตอเรจฟรีถึง 2GB

YouTube Preview Image