จัดการกับความโกรธ

แนะตั้งสติ ทำสมาธิ ช่วยได้ อารมณ์ โกรธ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย เช่น หัวใจเต้นแรงเร็ว กล้ามเนื้อตึงเครียด เนื้อตัวสั่น ปั่นป่วนในท้อง ยิ่งหากสะสมความโกรธไว้นานไม่สามารถจัดการได้ ก็จะเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น ปวดศีรษะเป็นประจำ ความดันโลหิตสูง หัวใจ กระเพาะ ฯลฯ

สำหรับ แนวทางในการจัดการกับความโกรธสามารถทำได้โดย เราต้องรู้เท่าทันอารมณ์ โกรธยอมรับว่ากำลังรู้สึกโกรธ ตั้งสติให้มั่นคง ทำใจให้สงบ ระงับอารมณ์ที่พลุ่งพล่าน ถามตนเองว่า “ต้องการเอาชนะ” หรือ “ต้องการแก้ปัญหา” เปิดความคิดให้กว้างพิจารณาสาเหตุความโกรธ ตัดสินใจแก้ปัญหาหรือหาทางระบายความโกรธอย่างสร้างสรรค์ เช่น เล่นกีฬาที่ออกแรง ทำงานที่ใช้แรงมากๆ รวมถึงใช้เทคนิคผ่อนคลายความโกรธ เช่น นับเลข ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น

โกรธ เป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบที่ทำให้คนเราเกิดความวู่วามและอาจทำในสิ่งที่ไม่ เหมาะสม จึงควรระลึกไว้เสมอว่าจะไม่เกิดเรื่องรุนแรง หากเราสามารถจัดการอารมณ์โกรธอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด , thaihealth