ความสามารถใหม่ของ Flash Player 10.1 เล่นไฟล์วิดีโอ HD ได้

adobe-flash-player-amd-HD-stream-technology-2

Flash Player 10.1 ในเวอร์ชันทดสอบรุ่นล่าสุดได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ เร่งความเร็วให้กับการท่องเว็บ และเว็บแอพพลิเคชันรวมถึงการเล่นคลิปวิดีโอไฮเดฟฯ   โดยจะทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ถอดรหัสสำหรับวิดีโอ H.264 บนพีซีที่รันวินโดวส์ เน็ตบุ๊ก ตลอดจนอุปกรณ์โมบายต่างๆ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ATI Stream เพื่อเร่งการเล่นวิดีโอ เพื่อลดการใช้พลังประมวลผลของซีพียู