สมุดบันทึกเทป

tape03

สมุดก็ใช้บันทึก เทปเปล่าก็ใช้บันทึก เลยจับเอามารวมกันซะเลย
เป็นผลงานออกแบบของคนไทยครับ จาก wednesday garden studio

มีกล่องใสให้ใส่เหมือนเทปสมัยก่อนเลย ขนาด 6.35 x 10 x 1.2 เซนติเมตรหนัก 95กรัม มี 100 แผ่น

tape01

tape03

link

http://www.wednesdaygarden.com