นาฬิกาตากลิ้งกลอก

eye-clock_pic2
นาฬิกาที่บอกเวลาด้วยการกลอกของลูกกะตาดำ
ตาข้างหนึ่งแทนเข็มชั่วโมง อีกข้างหนึ่งแทนเข็มนาที อาจจะดูเวลายากสักนิด แต่น่ารักดีนะผมว่า

eye-clock_clocks_time1

link