ที่ใส่น้ำแข็งบ้านกระท่อมน้ำแข็ง

40293_large

ที่ใส่น้ำแข็งออกแบบเป็นกระท่อมน้ำแข็งของชาวเอสกิโมครับ น่ารักดี

ตรงปากทางเข้าออกเปลี่ยนเป็นที่คีบน้ำแข็งได้ด้วยนะเออ

40292_large

40294

40296