Opera Mobile 10

opera-mobile-android-phone-2

Opera Mobile แพลตฟอร์มของบราวเซอร์สำหรับสมาร์ทโฟน เวอร์ชันที่ทำงานบน Android, Windows Mobile และ Symbian/S60  จนถึงปัจจุบันสมาร์ทโฟนที่กำลังรันบราวเซอร์ Opera Mobile ทั่วโลกมีมากถึง 135 ล้านเครื่อง โดยมันถูกกระจายไปกับผู้ผลิต และโอเปอเรเตอร์รายต่างๆ

UI จะได้รับการพัฒนาให้ทำงานอยู่บนแกนการทำงานหลักของบราวเซอร์อีกทีหนึ่ง ซึ่งสามารถปรับแต่ง UI ของตนเองเพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนทุกเครื่องทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแอนดรอยด์ด้วย