มาสร้าง Shutcut Shut Down และ Restart กันเถอะ

YouTube Preview Image

ข้อควรจำ: ถ้าสร้างชอร์ทคัตของ Shut Down ให้พิมพ์ shutdown -s -t 00

ถ้าสร้างชอร์ทคัตของ Restart       ให้พิมพ์ shutdown -r -t 00

หมายเหตุ: กดขยายหน้าจอจะสามารถรับชมคลิ๊บได้ชัดขึ้น

  • steelmoon

    ยังติดขัดนิดหน่อยแต่ก็เริ่มโอเคและ :smile: