ร่ม “คุณอยู่ที่นี่”

You-Are-Here-Umbrella

เคยไหมครับเวลาไปดูแผนที่ที่เราไปเที่ยวหรือที่ในก็ตาม ตรงแผนที่ที่เราอ่านอยู่จะบอกจุดที่เรายืนอยู่ว่า”คุณอยู่ที่นี่” ตรงจุดนั้นจะเป็นรูปดาว หรือจุดสีๆเด่นๆให้เรารู้ จะได้ตัดสินใจในการเดินทางถูกว่าจะไปทางไหนต่อดี

เจ้าร่มนี้ก็ได้ความคิดมาจากจุดนี้ล่ะครับ เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นคล้ายจุด “คุณอยู่ที่นี่” เจ้าของไอเดียคือ Cabracega Studios เจ้าของเดียวกับ USB โซฟา ที่นำเสนอไปเมื่อวานนนี้เลย

You-Are-Here-Umbrella_1

link