ดินสอแ้ท้ๆแต่เหน็บได้

clipencil1l

มีใครชอบเหน็บปากกาที่กระเป๋าเสื้อบ้างครับ เวลาใช้จะได้ใช้สะดวก

แล้วมีใครชอบใช้ดินสอมากกว่าปากกาบ้างครับ เพราะรอยดินสอลบง่ายกวาปากกา

แล้วมีใครชอบใช้ดินสอแล้วก็ชอบเหน็บตรงเสื้อบ้าง ถ้าไม่นับพวกดินสอกด เจ้าดินสอนี่แก้ปัญหาพวกช่างเหน็บได้ดีทีเดียว ทำตัวดินสอให้เป็นร่องจะได้เหน็บได้

via presentandcorrect