Mini office รวมอุปกรณ์สำนักงานไว้ในอันเดียว

minioffice

ออกแนวมีดพับที่มีอุปกรณ์หลายๆอย่างในอันเดียวกัน แต่อันนี้จะเป็นการรวมกันของอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานครับ เช่นเครื่องคิดเลข กรรไกร สายวัด เป็นต้น

via random-good-stuff