โคมไฟดาบเลเซอร์

ca91_usb_lightsaber_lamp_inhand

โคมไฟดาบเลเซอร์สำหรับสาวก Star wars ครับ

เป็นโคมไฟที่จำลองดาบเลเซอร์ย่อส่วนให้เหลือขนาดจิ๋วครับ ใช้พลังงานผ่านพอร์ต USB จะเสียบกับโน๊ตบุ๊ค หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้

ราคา 25.99 เหรียญ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 850 กว่าบาทครับ

ca91_usb_lightsaber_lamp

ca91_usb_lightsaber_lamp_ondesk

via thinkgeek