กระถางต้นไม้ถอดประกอบ

re_flowerpot3

กระถางถอดประกอบครับ

เป็นผลงานการออกแบบของคุณ Hyunjun Kim ทำให้การเปลี่ยนกระถางต้นไม้เป็นเรื่องง่าย

เมื่อต้นไม้ของเราโต รากงอกจนเต็มกระถาง ก็แค่ถอดกระถางออกเป็น2  ซีก เอากระถางไปใช้ต่อได้อีกด้วย ไม่ต้องทุบกระถางทิ้ง

re_flowerpot

re_flowerpot2

via yankodesign