ไวรัสสายพันธุ์ใหม่โจมตีฮาร์ดดิสก์

zimuse-worm-rootkit-virus-destruck-Harddisk-3

ESET บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย ได้พบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บในฮาร์ดดิสก์ได้ เพราะว่ามัน สามารถเขียนทับ ข้อมูลส่วนทีเรียกว่า master boot records  ของทุกไดร์  มี 2 สายพันธุ์ คือ Win32/Zimuse A และ Win32/Zmuse B ในสโลวาเกีย กว่า 90% ของผู้ใช้เสร็จมันไปแล้ว ตามมาด้วยประเทศไทย และสเปน พวกมันจะแฝงอยู่ในไฟล์ Zip โปรแกรมทดสอบ IQ และขาประจำนั้นคือ แฟรชไดร์ Win32/Zimuse.A จะช้เวลาฟักตัวเพื่อแพร่ 10 วัน Win32/Zimuse.B จะใช้เวลาแค่ 7 วัน มีผู้สังเกตการณ์เชื่อว่า หนอนตัวนี้มีวัตถุประสงค์ต้องการแพร่กระจายตัวเองไปยังคอมพิวเตอร์ของกลุ่ม แฟนคลับมอเตอร์ไบค์ในสโลวาเกีย แล้วคนอื่นก็ได้รับแจ็คพอร์ตตามมา แต่ไม่ต้องห่วงทาง ESET ได้แจกจ่ายชุดซอฟต์แวร์ กำจัดหนอน Zimuse ไว้บนเว็บไซต์แล้ว โหลดไปใช้เลยครับ ปลอดภัยไว้ก่อน เพราะว่าหากไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง หนอนจะยกระดับการทำลายที่รุนแรงขึ้นไปอีก จนอาจจะทำให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้เลย

YouTube Preview Image