Google เปิดให้บริการ Google News ภาษาไทย

news

Google เปิดให้บริการ Google News ภาคภาษาไทยแล้วครับ เรียกว่า Google ข่าวสารนั่นเอง

สามารถค้นหาข่าว และอ่านข่าวที่กำลังเป็นกระแสของประเทศไทยในขณะนั้นได้โดยง่าย

google news

ใครสนใจเข้าไปดูได้ที่ http://news.google.co.th ครับ