ตัวต่อไม้สอนผสมสี

water_blocks

ตัวต่อไม้ที่เห็นทั่วๆไปอาจส่งเสริมจินตนาการให้เด็กๆได้เพียงอย่างเดียว แต่เจ้าตัวต่อไม้นี่สอนเรื่องการผสมสีได้อีกด้วย

ตรงกลางเป็นกระจกใส ใส่น้ำที่เป็นแม่สีทั้ง 3 สี ลงไป

ผลิตในไทยครับแต่ส่งขายต่างประเทศ 1 ชุดมี 6 ชิ้น $39.99 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1300 บาท

via ohgizmo