ห้องน้ำสุนัขในบ้าน

Indoor_Dog_Restroom

ด้วยเหตุใดก็ตาม อาจจะเป็นเพราะฝนตก ทำให้เราพาสุนัขแสนรักออกไปเดินเล่นข้างนอกได้ Gadget ของเราวันนี้เป็นประโยชน์มากครับ

ห้องน้ำสุนัขนี่จำลองมาจากสนามหญ้าครับ ทำจากวัสดุป้องกันแบคทีเรีย และส่งกลิ่นพิเศษดึงดูดสุนัข ทำให้สุนัขเรียนรู้ได้รวดเร็วว่าต้องมาฉี่ตรงนี้

พรมวางอยู่บนถาดพลาสติกครับ ของเสียของน้องหมาจะลงไปรวมกันในถาด ทำความสะอาดง่ายครับ

ราคา $ 150 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 4900 บาท

via gizmodiva