เปิดเว็บ ‘ourking’ เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณในหลวง

61855

ไอซีที ซิป้า ผนึกสำนักราชเลขาธิการ จัดทำเว็บไซต์ www.ourking.in.th เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณในหลวง พร้อมจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และเทมแพลต…

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า หน่วยงานในสังกัด ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แถลงข่าวจัดทำและพัฒนาคลังข้อมูลดิจิตอล โดยทำโปรแกรมต้นแบบของเว็บไซต์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสื่อทุกประเภทที่เผยแพร่เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ทั้งในรูปแบบบทความ สื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุ สารคดีโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ที่สื่อมวลชนทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสื่อที่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจัดทำขึ้น ทางเว็บไซต์ www.ourking.in.th ขณะนี้สามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลได้แล้ว

ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวว่า เว็บไซต์ www.ourking.in.th รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวง การจัดโครงการให้ประชาชนส่งภาพเข้าประกวด อาจทำให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นภาพที่ไม่เคยเห็น โดยปี 2553 เป็นปีที่ในหลวงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีภาพหรือที่ระลึกที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ให้สามารถส่งเข้ามาเพื่อให้คณะผู้จัดทำพิจารณา นำเสนอขึ้นเว็บไซต์พร้อมจัดเก็บเพื่อเป็นข้อมูลอันทรงคุณค่าอีกด้วย

รม ว.ไอซีที กล่าวต่อว่า จัดกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และเทมเพลต (การแสดงผลทางหน้าเว็บไซต์แบบดิจิตอล) ของเว็บไซต์ ชิงรางวัลภายใต้แนวคิด “ล้านภาพ ล้านถ้อยคำ ล้านเรื่องราว ที่เล่าขาน งานของในหลวง” ชิงเงินรางวัลรวมทั้งหมด 2.2 แสนบาท ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 30 เม.ย. 2553 ประกาศผลทางเว็บไซต์เดือน พ.ค. 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ourking.in.th และ www.ohmpps.go.th

ที่มา /www.thairath.co.th