USB 80 พอร์ต !!!

80 port USB (1)

USB ฮับ 24 พอร์ต หลบไป เพราะวันนี้เรามีมาถึง 80 พอร์ต !!!

ไม่ใช่ USB Hub หรอกครับ เป็นบอร์ดที่รวมพอร์ต USB ไว้ถึง 80 พอร์ต ใช้ถ่ายโอนข้อมูลไม่ได้ด้วย แต่สามารถชาร์จไฟให้อุปกรณ์ต่างๆได้ น่าจะเหมาะกับตามสำนักงานที่มีพนักงานเยอะๆนะผมว่า

ราคา $200 คิดเป็นเงินไทย เกือบๆ 7 พันบาท

80 port USB (2)

ข้างล่างนี่เพิ่งใช้ไป 40 ยังยุ่งเหยิงซะขนาดนี้ ;-)

80 port USB

via crunchgear