โคมไฟปีศาจน้อย

Demon Lamp

โคมไฟปีศาจครับ ดูขำขำ เบาๆยามเช้าไปก่อนหนึ่งชิ้น

ราคา 79 ยูโร คิดเป็นเงินไทยประมาณ 3600 บาท ครับ

Demon Lamp (1)

Demon Lamp (2)

via bookofjoe