ที่คั่นหนังสือไฟลุก

Burning Bookmark (1)

ที่คั่นหนังสือเท่ๆสำหรับหนอนหนังสือครับ ใช้แล้วเหมือนไฟลุกออกมาจากหนังสือ

ราคา $3 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 100 บาท

Burning Bookmark

via bookofjoe