แก้วน้ำหัวใจ

Heart-Mug

ตั้งชื่อไม่ถูกเหมือนกัน เป็นผลงานการออกแบบของ Reiko Kaneko ตรงหูจับจะพิมพ์ลายโค้งเข้าหากันเป็นรูปหัวใจพอดีครับ

ราคา 12.21 ยูโร หรือราวๆ 550 บาท

via likecool