โคมไฟเห็ด

Mushroom Lamp (1)

โคมไฟเห็ดน่ารักๆครับ

เป็นผลงานของ Simon Duff นักออกแบบชาวออสเตรเลีย

ราคา $1,750 AUD. หรือประมาณ 5 หมื่นบาท !!

Mushroom Lamp (2)

Mushroom Lamp (3)

Mushroom Lamp

via bookofjoe