โจรป่วน เฟซบุ๊ก-ทวิตเตอร์

Facebook-twitter-primary-target-cyberattack-2

เหล่าวายร้ายบนเน็ตเริ่มโจมตีเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ  โดยพยายามจะล้วงข้อมูลส่วนตัวรวมทั้งหลอกล่อให้คลิกลิงค์เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์อันตรายของพวกมันโดยเป้าหมายใหญ่ของการโจมตีอยู่ที่เฟซบุ๊ก (Facebook) รองลงมาก็เป็น MySpace และทวิตเตอร์ (Twitter) ตามลำดับ  สำหรับรายงานโดยละเอียดได้จัดทำขึ้นเป็นเอกสาร PDF คุณผู้อ่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่