สงครามเสื้อ T-Shirt

คลิปวีดีโอ Stop motion การต่อสู้ระหว่างเสื้อ T-shirt ขงอทั้งสองคนครับ ไอเดียดีมากๆครับ

ใช้เสื้อไปกว่า 200 ตัว เปลี่ยนเสื้อกว่า 100 ครั้ง ลองชมกันครับ

YouTube Preview Image