FlexibleLove เก้าอี้ยืดได้ หดได้

FlexibleLove

FlexibleLove เป็นผลงานการออกแบบของ Chishen Chiu

ส่วนประกอบทั้งหมดทำจากกระดาษแข็งครับ สามารถยืดให้กางออกและหดได้คล้ายๆ accordion จัดแต่งรูปร่างได้ตามแต่จินตนาการที่เราจะยืดออกครับ

FlexibleLove_1

ดูวีดีโอกัน แค่ดูวีดีโอก็สนุกแล้ว

YouTube Preview Image

via likecool