นาฬิกาซ้ำซ้อน

01.clock_copy1

เป็นนาฬิกาที่บอกเวลาด้วยตำแหน่งเข็มนาฬิกาแบบนาฬิกาทั่วไป

งงล่ะสิ ผมมก็งง ;-)

ออกแบบโดย Ji Lee