แบตเตอรี่บางเฉียบ

solid-Li-polymer Battery-2

Mie Industry Enterprise Support Center (MIESC)ได้พัฒนาต้นแบบ”แบตเตอรี่ลิเธียมโพลีเมอร์” ที่มีความบางเท่าๆ กับแผ่นกระดาษ สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีขนาดเท่ากับกระดาษ A6 และมีความบางแค่ 450 ไมโครเมตร สามารถให้กระแสไฟฟ้าได้ 45mAh โดยแรงดันไฟฟ้าที่ได้ก็ 1.8 โวลต์ จุดเด่นของต้นแบบที่ทำออกมาก็คือ มันสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิห้องปกติ แบตเตอรีบางเฉียบนี้จะประกอบด้วย  ขั้วบวกที่ทำจาก LiFePO4 และสารประกอบคาร์บอน ขั้วลบก็จะเป็น Li4Ti5O12 กับสารประกอบกราไฟท์ และซิลิกอน ส่วนตัวฟิล์มจะใช้โพลีเมอร์กับโพลีเอทธีลีนอ๊อกไซด์ที่ทำหน้าที่เป็นสาร ละลายนำไฟฟ้าซึ่งผู้ใช้สามารถชาร์จ และดิสชาร์จแบตเตอรี่ได้มากกว่า 100 ครั้งก่อนที่มันจะเสื่อมสภาพไป

  • http://www.dd-battery.com/ aod

    very cool stuff and i link the deising

  • Gokung

    I link too.