Gmail เพิ่มระบบแจ้งเตือนการโดนแฮก

gmail-suspicious-alert-3

Gmail จะทำการสำรวจหากบัญชีผู้ใช้มีการล็อกอินที่ไม่ปกติจนน่าสงสัยว่าอาจจะ โดนแฮค แล้วก็จะเตือนให้ผู้ใช้ทราบ โดยตรวจจับจากตำแหน่งที่อยู่การล็อกอินด้วย IP ยกตัวอย่างเช่น ปกติมันล็อกอินจากประเทศหนึ่ง แล้วเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น มันกลับมีการล็อกอินมาจากประเทศอื่น ระบบนี้ก็จะทำงานแจ้งเตือนมายังเรา