ปฏิทินถุงชา

calendar_tea

ปฏิทินเก๋ๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มชา

แต่ละวันก็แกะชาแต่ละถุงได้เลยครับ

calendar_tea2

calendar_tea3

via yankodesign