คลิปวีดีโอ Skateboarding stop motion

คลิปวีดีโอ Stop motion อีกแล้วครับ
ตัดภาพหลายๆมาจากนิตยสารเพื่อทำคลิปวีดีโอนี้