ปรับการแสดงผลของจอภาพเพื่อเพิ่มความเร็วในการแสดงผล

Dispaly

หากเราปรับจำนวนสีที่ความระเอียดสูงๆแม้มันจะดูสวยงามแต่เป็นการสิ้นเปลืองทรับพยากรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะจะบอกให้ เราก็มาปรับให้มันประหยัดทรัพยากรณ์คอมพิวเตอร์ของเราดีกว่า โดยคลิกขวาบนพื้นที่ว่างๆ บนหน้าเดสทอป แล้วเลือกที่ Preperties เลือกแท็บ Settings ที่ี Dispaly Properties ในช่อง Colors ให้ปรับลดจำนวนบิตสีเป็น 24 บิต หรือ 16 บิตก็พอแล้วครับ