มาปิด Windowns Firewall กันดีกว่า

firewall

Windowns Firewall มีหน้าที่ป้องกันการบุกรุกจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ เพื่อนๆอาจงงว่า เอ๊ะ!! ทำไมเราต้องปิด firewall ด้วย มันป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็ดีกยู่แล้ว บอกกันตอนนี้เลยว่า มันป้องกันได้เฉพราะขาเข้าครับ ขาออกไม่ป้องกัน ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสามารถเอาข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปได้ ทำให้ข้อมูลเราที่เป็นความลับของเราอาจรั่วไหลได้ เพราะงั้นเราไปหาโปรแกรม Firewall อื่นมาลงดีกว่า การปิด  Windowns Firewall ทำได้ดังนี้ Start->Control Panel->Windowns Firewall->Generel>off