สมุดโน๊ตซิมการ์ด

SIM Card Notebook (1)

Gadget เบาๆวันอาทิตย์ด้วย สมุดโน๊ตรูปร่างซิมการ์ดครับ

ราคาประมาณ 150 บาท

SIM Card Notebook