ปิด windown xp ให้ไว โดยปิดไฟล์เสียง

sounds xp

เวลาที่ใช้กับการปิดเครื่องส่วนหนึ่งจะใช้ในการโหลดไฟล์เสียง แล้วใครล่ะอยากฟังเสียงตอน XP ปิดเรื่อง ไม่มีแน่นอนใช่
ไหมล่ะ งั้นเราก็ปิดมันไปเลยดีกว่า จะช่วยให้เราสามารถปิดเครื่องได้ไวขึ้นเพราะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ไปโหลดไฟล์เสียง
ทำได้ดังนี้ เลือกไปที่ Start->control panel->Sound and audio device
ไปที่แถบ Sound ดูในกรอบ program event เลือกไปที่ Exit Windowns กำหนด
Sound ด้านล่างให้เป็น NONE แล้วกด OK แค่นี้เราก็ปิด xp ได้ไวขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปรอโหลดไฟล์เสียงอีก
แล้วครับ

เวลาที่ใช้กับการปิดเครื่องส่วนหนึ่งจะใช้ในการโหลดไฟล์เสียง แล้วใครล่ะอยากฟังเสียงตอน XP ปิดเรื่อง ไม่มีแน่นอนใช่ไหมล่ะ งั้นเราก็ปิดมันไปเลยดีกว่า จะช่วยให้เราสามารถปิดเครื่องได้ไวขึ้นเพราะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ไปโหลดไฟล์เสียง ทำได้ดังนี้ เลือกไปที่ Start->control panel->Sound and audio device ไปที่แถบ Sound ดูในกรอบ program event เลือกไปที่ Exit Windowns กำหนด Sound ด้านล่างให้เป็น NONE แล้วกด OK แค่นี้เราก็ปิด xp ได้ไวขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปรอโหลดไฟล์เสียงอีกแล้วครับ