ไฟล์ใหญ่แบ่งไฟล์ได้ด้วย WinRAR

winrar

ใครที่จะเอาไฟล์ใส่แฟรชไดร์แต่มันใส่ไม่ได้ก็มันใหญ่เกินไปนี่นาเราสามารถแบ่งไฟล์ให้มีขนาดเล็กได้แล้วก็แบ่งโอนไปทีละไฟล์จนครบและยังสามารถกำหนดขนาดของไฟล์ที่แบ่งได้ด้วย ยกตัวอย่างการใช้ WinRAR มาแบ่งไฟล์ทำได้ดังนี้ คลิกขวาที่ไฟล์ที่เราต้องกาจะแบ่งแล้วเลือกไปที่  Archive แล้วดูที่มุมซ้ายมีมีช่องที่เขียนว่า Spilit Volume แล้วกำหนดขนาดตามต้องการ(หน่วยเป็นไบร์นะ อย่างเช่น 10Mb=10,000,000) ซึ่งจะมีนามสกุล r01,r02,r03… วิธีการเอาไฟล์มารวมกันให้คลิกขวาไฟล์ไดไฟล์หนึ่งแล้วเลือก Extract to

ใครที่จะเอาไฟล์ใส่แฟรชไดร์แต่มันใส่ไม่ได้ก็มันใหญ่เกินไปนี่นาเราสามารถแบ่งไฟล์ให้มีขนาดเล็กได้แล้วก็แบ่งโอนไปทีละไฟล์จนครบและยังสามารถกำหนดขนาดของไฟล์ที่แบ่งได้ด้วย ยกตัวอย่างการใช้ WinRAR มาแบ่งไฟล์ทำได้ดังนี้ คลิกขวาที่ไฟล์ที่เราต้องกาจะแบ่งแล้วเลือกไปที่  Archive แล้วดูที่มุมซ้ายมีมีช่องที่เขียนว่า Spilit Volume แล้วกำหนดขนาดตามต้องการ(หน่วยเป็นไบร์นะ อย่างเช่น 10Mb=10,000,000) ซึ่งจะมีนามสกุล r01,r02,r03… วิธีการเอาไฟล์มารวมกันให้คลิกขวาไฟล์ไดไฟล์หนึ่งแล้วเลือก Extract to