กระถางขยับขยาย

growingup01

มาดูการออกแบบกระถางแบบใหม่กันดีกว่าครับ

ออกแบบโดย JunBum Park ครับ โดยกระถางแบบใหม่นี้สามารถขยับขยายขอบได้ตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เราปลูก

เรียบง่ายแต่เจ๋งชะมัดเลย

growingup02

via yankodesign